Првото рочиште за стечајната постапка за Еуростандард банка закажано на 8- ми октомври

22

Надлежниот Основен граѓански суд во Скопје соопшти дека во петок е отворена стечајната постапка за Еуростандард банка, а за стечаен управник е назначен Душко Тодевски од Скопје.

“Поради поголемата заинтересирност на медиумите во врска со предметот СТ – 123/20, Ве известуваме дека со Решение СТ – 123/20 од 14.08.2020 година на овој суд е усвоен предлогот за отварање на стечајна постапка над должникот Еуростандард банка АД Скопје и за стечаен управник е определен Душко Тодевски од Скопје. По предметот СТ-123/20 е закажано рочиште за испитување и утврдување на пријавените побарувања и извештајно собрание на доверители на ден 08.10.2020 година, во 13 часот, во судница II, I кат, се вели во соопштението од Основен граѓански суд Скопје.

Народната банка на 12 август годинава ја затвори Еуростандард банка АД Скопје поради неисполнување минимални законски услови за работење и најави дека за неа од судот ќе побара стечајна постапка.