Речиси 30% од понудата на Етереум е преместена од берзите во лични портфолиа

15

Според податоците обезбедени од Santiment, 1/3 од циркулирачката понуда на Етереум е преместена од берзите во лични портфолиа.

Од 26 септември 2020 година до денес, циркулирачката понуда е намалена од 24% на 16%, што претставува загуба од 8% за една година. Главната причина за овој тренд е ажурирањето на мрежата на монетата и брзиот пораст на цените.

Периодите на акумулација обично се забрзуваат со растот на цената на средството, што ги натера инвеститорите да ги повлечат своите средства од берзата, бидејќи не сакаат да ги продадат. Трговците обично чуваат пари на берзите кога се подготвени да ги продадат своите средства.

Од септември 2020 година, кога понудата почна да опаѓа, цената на Етереум (ЕТХ) се зголеми за речиси 1.000%, со просечен влез од 1.800 до 2.000 долари во мрежата. Повеќето сопственици на Етереум моментално ги држат своите монети со 69% профит.

Периодот на акумулација се смета за завршен откако синџирните податоци го одразуваат брзото зголемување на приливите кон берзите. Обично, откако периодот на акумулација е заменет со расходни циклуси, цената на основните средства значително се намалува.

Во споредба со претходниот „биков“ пазар од 2017 година, Етереум значително напредува во својот развој со објавување на разни алтернативни можности за инвестирање, како што се обезбедување ликвидност и заеми. Тоа е причината зошто во некои случаи инвеститорите избираат да ги реинвестираат своите монети наместо да ги чуваат на берзите или да ги продаваат.

Вкупната вредност заклучена во ДеФи индустријата во моментов е 85 милијарди долари, а ТВЛ (Total Value Locked – го претставува износот на средствата што во моментот се вложуваат во одреден протокол – н.з.) достигна 95 милијарди долари на 6 -ти септември. Сегашниот тренд покажува дека сопствениците на Етереум претпочитаат да ги чуваат своите средства или во лични паричници или во ДеФи паметни договори , отколку на берзи.