РЖ Економика со добивка од 4,9 милиони денари во првите шест месеци

4

rz ekonomika

Компанијата РЖ Економика во првото полугодие од 2015 година оствари вкупна сеопфатна добивка од 4.947.000 денари, покажува неконсолидираниот биланс на успех.

Истиот период минатата година, компанијата прокнижи добивка од 2.824.000 денари.

Вкупните приходи од продажба од први јануари до 30-ти јуни оваа година се на ниво од 14.358.000 денари, додека една година претходно тие беа 14.469.000 денари,