Секој петти компир во Европската унија се произведува во Германија

36

Во 2020 година, вкупно 55,3 милиони тони компир беа собрани во Европската унија. Германија е најголемиот производител на компири во ЕУ, со 21,2 проценти од вкупното производство на Унијата.

Полска произведе 16,4 проценти компир, Франција 15,7, Холандија 12,7 и Белгија 7,2 проценти, според Еуростат.

Овие пет земји заедно учествуваат со 75 проценти во производството на компири во Европската унија.

Покрај извозот на суровини и компири за храна и семиња, ЕУ ги обработува своите компири во четири вида производи: замрзнат компир (најчесто помфрит), готов или конзервиран компир (претежно чипс), сушен компир и скроб од компир.

Вкупната вредност на производството на преработен компир во ЕУ достигна 9,1 милијарди евра во 2019 година, или 1,6 проценти од производствената вредност на целата европска прехранбена индустрија.