Што од Аристотел може да се научи за маркетингот?

137

Пред повеќе од две илјади години, старогрчкиот филозоф Аристотел, на светот му оставил драгоцени идеи од различни сфери на живеење: од религија и етика до медицина и наука. Освен тоа, бил и многу уверлив говорник, а неговите учења и денес влијаат на начинот на кој размислуваме.

Но, каква е тука поврзаноста со маркетингот? Аристотел, како што пишува Entrepreneur, развил интересна теорија за моќта на уверување. Тој верувал дека секој уверлив аргумент се заснова на три принципи: etos, patos и logos. Доколку недостасува само еден од нив, луѓето нема да ви веруваат и нема да ги интересира она што им го кажувате.

Etos (кредибилитет)

Аристотел верувал дека не е важно колку аргументот е добро образложен или логичен, ако публиката не ја почитува личноста што зборува. Тоа значи дека уверувањето почнува уште пред некој да почне да зборува.

Од оваа причина, многу брендови одвојуваат огромни средства за да го одржат воспоставениот кредибилитет што внимателно го граделе низ годините. Во маркетингот тоа значи дека треба да го анализирате сопствениот бренд и да го процените авторитетот што го уживате во индустријата.

Patos (емоции)

Вториот столб, според Аристотел, се емоциите. Тој сметал дека сакате некого да уверите во нешто, не можете да се потпрете само на разумот и логиката, туку мора да најдете начин публиката тоа и да го почувствува. Без оглед на тоа за што се работи, маркетарите секогаш својата порака ќе мора да ја поврзат со впечатокот и чувствата. Важна е добрата приказна што може да предизвика емоции кај клиентите, за да можат да се поистоветат со брендот.

Logos (логика и разум)

Последниот од трите столба на Аристотел се однесува на логиката и разумот. Иако тој верува дека овој сегмент има најголема моќ на уверување, тој сфатил дека логиката сама по себе не е доволно за да се увери публиката во нешто. На пример, не е доволно некому да кажете дека производот што го нудите, ќе им го подобри животот. Колку и да сте во право, потребно е преку логично објаснување да им кажете зошто е тоа така.

На крајот, можеби сите три пристапи нема да ви бидат потребни секогаш, но постојат ситуации кога поинаку и не би имало смисла. Добрите и искусни маркетари знаат дека само со темелен пристап, ќе ги добијат посакуваните резултати.

Фото: Pixabay