Светот во иднина нема да биде свет на капитализмот, туку…

84

Пандемијата со Ковид-19 несомнено остави голем белег врз човекот, планетата, бизнисот и заработката. Јазот меѓу богатите и сиромашните сега е подлабок отколку што беше, и тоа е една од темите на Светскиот економски форум што се одржува онлајн.

Професорот и основач на Форумот, Клаус Шваб, се осврна на овој проблем и истакна дека на светот му треба подобра врска помеѓу приватниот и јавниот сектор, ако навистина планираме да воспоставиме глобална револуција во работните вештини.  “Светот на иднината не е свет на капитализмот, туку свет на таленти“, вели Шваб.

Вештините на добар глас

Технологијата оди напред и не чека никого, па вработените ќе мора да се обидат да се вклопат во нејзините рамки. Учењето никогаш не запира, а фокусот ќе биде насочен кон аналитичко размислување и иновации за неколку години.

Исто така, има активно учење и усвојување стратегии, решавање на комплексни проблеми, анализа и критичко размислување, креативноста и оригиналноста ќе бидат ценети сè повеќе и повеќе.

Покрај тоа, социјалното влијание и лидерството, употребата на технологијата, контролата и следењето, потоа дизајнот и програмирањето, толеранцијата и флексибилноста на стресот, рационализацијата, решавањето на проблемите се важни во 21 век.

Четири неопходни услови за достигнување на рамнотежа во општеството

Милиони луѓе ширум светот немаат пристап до соодветно (или никакво) образование, работни места, интернет, обука.
Можете ли да го замислите животот денес без телефон или глобална мрежа?

Светскиот економски форум ги потенцира клучните начини да се надминат овие проблеми, да се направи светот подобро место за многу луѓе во следните децении:

Еднаков пристап до образование и вештини / обука за учење

Соодветен пристап на интернет за сите

Соработка во приватниот и јавниот сектор

Посветеност на лидерство

Фото: Freepik