Цени во земјоделството во март

11

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во март 2020 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е намален за 7.0 %, а кај аутпутот се бележи зголемување од 5.4 %.

Во март 2020 година, во споредба со март 2019 година, индексот на цените на инпут 1 (тековно потрошени средства во земјоделството) изнесува 92.5, а индексот на цените на инпут 2 (средства наменети за инвестиции во земјоделството) изнесува 100.8.

Во делот аутпут, во март 2020 година, во споредба со март 2019 година, индексот на цените на растителното производство изнесува 106.4, а индексот на цените на добиточното производство изнесува 101.1.

Фото: Pixabay