УЈП: Почна исплатата за Мој ДДВ за последниот квартал од 2020 година

55

Управата за јавни приходи известува дека е започнат процесот на исплата на паричните средства од Мој ДДВ за последното тримесечје од 2020 година. На граѓаните кои скенирале фискални сметки во октомври, ноември и декември 2020 година, ќе им се исплати дел од данокот на додадена вредност искажан во фискалните сметки.

Во последното тримесечје од 2020 година скенирани се 67.272.456 фискални сметки, вкупниот промет е 33,39 милијарди денари, а на граѓаните ќе им се вратат околу 382 милиони денари односно околу 6,1 милиони евра.