УЈП: Поставено барањето за субвенционирање на исплата на придонеси за медиуми

9

Согласно Уредбата со Законска сила за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиуми, работодавач – медиум може да ја користи мерката субвенционирање на исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработените во медиумите кои работеле и известувале за надминување на состојбата со Ковид-19 за времетраење на вонредната состојба, за месеците јуни, јули и август 2020, информираат од Управата за јавни приходи (УЈП).

Работодавачот – медиум за искористување на ова право треба да поднесе образец БС-ПЗСОM до Управата за јавни приходи преку системот е-Даноци, при што Управата за јавни приходи, во рок од пет дена од денот на доставувањето, ја потврдува комплетноста на барањето. На работодавачот – медиум за секој осигуреник за месец јуни, јули и август 2020 година му се субвенционира 100% од износот за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување.

Начинот на пополнување на Барањето за субвенционирање на износ за исплата на придонеси од задолжително социјално осигурување за вработени во медиуми – образец БС-ПЗСОМ е составен дел на барањето, односно е појаснет во Упатството за пополнување.

Фото: Freepik