Улични реклами што ќе сакате да ги видите повеќе пати

3

Рекламата е успешна ако освен до главата, допре и до срцето. Овие неколку улични реклами нема да ве остават рамнодушни.

BIC

1

Honda

2

Путер Floralp

3

Kleenex

4

4a

Colgate

5

Часовници IWC

6

Sprite

7