Увозот на Црна Гора петпати поголем од извозот

4

Вкупната надворешнотрговска размена на Црна Гора за период од јануари до мај оваа година, според прелиминарните податоците изнесуваше нешто над милијарди евра, што укажува на раст од 3,1% во однос на истиот период лани, пренесува Cafe del Montenegro.

“Извозот имал вредност од 166,3 милиони евра, а увозот 844,3 милиони евра. Во однос на истиот период лани, извозот е за 25% повисок, а увозот намален за 0,3%“, покажуваат официјалните статистички податоци.

Покриеноста на увозот со извозот е 19,7% и е поголема во однос на истиот период лани кога беше 15,7%.

Најголеми надворешнотрговски партнери во извозот на Црна Гора се: Србија (45 милиони евра), Босна и Херцеговина (14,1 милион евра) и Словенија 11,7 милиони евра).

Најголеми надворешнотрговски партнери во увозот на Црна Гора се: Србија (167,6 милиони евра), Кина (92,2 милиони евра) и Германија (85,5 милиони евра).

Фото: Pexels