Во приватниот сектор на Западен Балкан, 75% од работните места се на мали и средни претпријатија

19

Малите и средни претпријатија (МСП) во Западен Балкан и Турција сочинуваат речиси три четвртини од вкупниот број работни места во приватниот сектор, се вели во извештајот на Организацијата за економска соработка и развој (ОЕЦД).

Нивното закрепнување од пандемијата „Ковид-19“ сега е загрозено поради зголемената инфлација и цените на енергијата, што е последица на руската војна во Украина, се вели во соопштението на ОЕЦД, доставено до Танјуг.

Во новата анализа за тоа како се имплементираат принципите на развој на мали и средни претпријатија во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Турција, ОЕЦД посочува дека малите бизниси сè повеќе ги прифаќаат дигиталните алатки, но сепак заостануваат зад земјите од ЕУ во употребата на понапредни технологии.

Иако МСП во регионот сега добиваат поголема поддршка за да помогнат во зголемувањето на извозот и да се префрлат на работни места со повисока додадена вредност, потребен е посистематски пристап со оглед на тоа што помошта што ја добиваат често е во форма на ад хок обука, додава ОЕЦД.

Понатаму се наведува дека „Индексот на политиката за мали и средни претпријатија: Западен Балкан и Турција 2022“, кој е кофинансиран од Европската Унија, препорачува на малите и средни претпријатија да им се овозможат еднакви услови за сите претпријатија подеднакво да учествуваат на пазарот конкуренција.

Владите мора да ги подобрат и основните аспекти како што се зајакнување на владеењето на правото, поттикнување на транспарентноста, обезбедување регулаторна стабилност, борба против корупцијата и подобрување на јавната администрација, оценува ОЕЦД.

Дополнително, се забележува дека собирањето и координацијата на податоците за МСП треба да се подобри, особено во областите како што се политиките за заштита на животната средина, дигитализацијата и пристапот до финансии. Развивањето на претприемничките вештини е исто така клучно бидејќи може да им помогне на малите бизниси да ги надминат потенцијалните финансиски и други бариери.

Со правилни политики, малите и средни претпријатија можат да растат, да иновираат и да создаваат подобро платени работни места во регионот, се заклучува во извештајот на ОЕЦД.