АХВ:Се повлекува производ од рафтовите поради присуство на цијановодородна киселина

125

Агенцијата за храна и ветеринарство ги информира потрошувачите дека се отповикува следниот небезбеден производ – СУРОВИ ГОРЧЛИВИ СЕМКИ ОД КАЈСИЈА поради присуство на цијановодородна киселина.

Сериски број/лот: LL0131G1001  и  LL0131G1002
Датум на производство: 09.2022 година
Рок на употреба: 31.05.2024 година

Производител: МЕНЕХОПУЛОС Д.БРОС. ЦО Солун, Грција
Увозник во РСМ: ДПТУ ЗОТО ТРЕЈД ДООЕЛ  с. Штука Босилово
Дистрибутер во РСМ: ДПТУ ЗОТО ТРЕЈД ДООЕЛ  с. Штука Босилово
Оператор со хрaна: ДПТУ ЗОТО ТРЕЈД ДООЕЛ  с. Штука Босилово

Крајните потрошувачи кои гo имаат купено горенаведениoт производ со посочениот сериски број/лот и рок на употреба, истиот да нe гo консумираат и да гo вратат на местото од каде гo купиле.