Албанија воведува нова банкнота

46

За првпат, Банката на Албанија пушти во оптек банкнота од 10.000 леки, вредна нешто над 80 евра.

Банкнотата 10.000 леки е дел од новата серија банкноти што ќе бидат воведени помеѓу 2019 и 2022 година.

Тоа е двојно поголема од вредноста на банкнотата од 5.000 леки, што претходно беше највисок апоен во оптек во Албанија.

Банкнотата содржи симболи на албанското знаме и националната химна, како и портрет на Александар Ставре Дренова, познат и како Асдрени, авторот на националната химна.

Банкнотата ќе стане законско средство за плаќање на 31 јуни.

Фото: bankofalbania.org