Алкалоид доби ЕC Certificate за Прокулин капките

5

alkaloid

Профитниот центар Фармација во Алкалоид АД Скопје за прв пат се стекна со сертификатот ЕC за сообразност со Европската директива за медицински средства 93/42/EEC (согласно со Анекс II) за производите Прокулин солзи (PROCULIN® TEARS) и Прокулин солзи адванс (PROCULIN® TEARS ADVANCE) од линијата за комплетна нега на очите.

Ова е чекор напред кон создавањето цврсти основи за освојување нови европски пазари. Сертификатот го издаде реномираното нотификациско тело Сертиквалити (Certiquality S.r.l.) од Италија.

Добиениот сертификат ЕC е уште една потврда за посветеноста на Алкалоид АД Скопје кон перманентниот развој, следењето на меѓународните трендови и за исполнувањето на строгите регулаторни барања, кои се клучни за добивање квалитетни, безбедни и ефикасни медицински средства.