Алкалоид ја продолжува серијата инвестиции во Европската унија

2

alkaloid

Фармацевтската компанија Алкалоид регистрираше ново друштво во Словенија, под името АЛКA – ЛАБ, со седиште во Љубљана. Станува збор за воведување сопствена хемиска лабораторија за тестирање на производи на територијата на Европската Унија, со цел пуштање во промет серија лек, инвестиција вредна околу 600.000 евра. Новоформираното друштво е во 100% сопственост на Алкалоид АД Скопје.

Зајакнување на позициите на пазарите на ЕУ како и постигнување што поголемо пазарно учество, се главните цели од кои произлегува овој потфат.

Со континуираните вложувања во и надвор од границите на Македонија, Алкалоид ги продолжува активностите за зацврстување на извозните позиции на компанијата како главна стратешка определба.