Алкалоид ќе пласира над 30 лекови на пазарите на ЗНД

23

imagesФармацевтската компанија Алкалоид доби авторизација за пласман на над 30 свои лекови на пазарите во земјите-членки на Заедницата на независни држави (ЗНД), меѓу кои Ерменија, Азербејџан, Грузија и Туркменистан, а во исто време започна и повеќе проекти во Казакстан.

Продажбите во овие земји треба да започнат до крајот на тековната или на почетокот на следната година.

Паралелно со ширењето на европските пазари, Алкалоид работеше и на овој голем проект, чија главна цел беше пробивање на пазарите на ЗНД регионот. Концептот на овој проект, кој е сосема различен од европскиот, се темели на анализа на регионот како целина, но и детална анализа на сите пазари поединечно.

ЗНД како регион кој глобално влегува во рамки на пазарите во развој, со себе носи многу специфики, особено во регулаторниот сегмент, каде критериумите за регистрација на лекови се движат од препознавање на Европската регулатива, до крајно специфични национални барања.

Алкалоид останува посветен на понатамошно ширење на своите операции во овој регион, за што веќе постои дефинирана стратегија, како проект за наредните години. Инаку, компанијата во рамките на тој регион е веќе присутна во Русија и Украина, каде има авторизации на околу 50 свои производи и активно врши продажби на овие пазари.