Апликација на Bentley препорачува кој SUV е идеален за вас

2

reklama

Bentley стартуваше апликација Inspirator која ја користи фацијалната експресија за да одреди кој модел на SUV најмногу ви одговара.

Апликацијата е достапна на iPad и iPhone, со емоционални метрички алгоритми и податоци од 3,4 милиони лица од 75 земји. Апликацијата ги мери промените во вашиот израз додека гледате серија “начин на живот – тематски визуелни стимулации” и препорачува каков модел на SUV одговара на вашиот стил на живеење.