Автомобилот и како паричник

29

Нова студија од Juniper Research проценува дека глобалниот обем на трансакции за плаќање во автомобилите ќе надмине 4,7 милијарди долари до 2026 година, што е повеќе од само 87 милиони долари во 2021 година. Плаќањата се однесуваат на плаќања преку информациски системи за возила без потреба од користење паметен телефон за обработка на трансакција.

Растот од над 5.300% во следните 5 години ќе биде поттикнат од зголемената индустриска соработка и иницијативите на производителите на возила насочени кон намалување на високото ниво на фрагментација помеѓу различните ИТ системи во возилата. Провајдерите на плаќања ќе треба брзо да развијат нови можности за да ја искористат можноста на растечкиот пазар, се вели во студијата, додавајќи дека ќе резултираат со повеќе пазарни превземања и партнерства.

Истражувањето In-vehicle Payments: Opportunities, Challenges & Market Forecasts 2021-2026 проценува дека Северна Америка ќе има најголем удел во плаќањата во возила во трансакциите по вкупен износ; што претставува 42% од сите трансакции на глобално ниво до 2026 година. Соработката помеѓу учесниците во индустријата во Северна Америка ќе биде корисна за надминување на фрагментацијата и охрабрување на клиентите преку програми за награди и лојалност во следните 5 години.

Истражувањата покажаа дека полнењето гориво на возилата и, се разбира, полнењето на батериите на електричните возила ќе биде најчестиот вид на плаќање директно од возилото во следните 5 години; кои ќе учествуваат со околу 48% од вкупните трансакции за плаќање во возилото по вкупен износ. Овој раст се гледа како природна евалуација на плаќањата за гориво, кои еволуирале од готовина до плаќања со картички, потоа до плаќања со паметни телефони и сега до плаќања во возилото.