Белградскиот аеродром веќе го собори рекордот од 2019 година

6

Белградскиот аеродром со кој управува VINCI преку концесија, во октомври оствари сообраќај од околу 746 илјади патници, што е зголемување за 44 отсто во однос на минатата година, односно раст од 32,5 отсто во однос на претпандемиската 2019 година.
Во првите десет месеци од тековната година на аеродромот поминале 6,7 милиони патници, што претставува зголемување од 26,2 отсто во однос на 2019 година.

Аеродромот забележа високи двоцифрени стапки на раст во споредба со 2019 година.

Веќе овој месец, аеродромот го урна историски највисокиот сообраќај забележан во 2019 година на ниво од 6,1 милиони патници.