Билал Суџубаши реименуван за главен извршен директор на Халк Банка А.Д. Скопје

22

Согласно Решението на Гувернерот на Народна банка на Р. Северна Македонија издадена е согласност за реименување на г-дин Билал Суџубаши за период од 2 години.
Билал Суџубаши ќе продолжи да ја извршува функцијата Главен Извршен Директор, Претседател на Управниот одбор на Халк Банка А.Д. Скопје.