Битбокс реклама за кармините на Џорџо Армани

4

armani

Француската агенција You to You издржливоста на кармините на Џорџо Армани од линијата Rouge Ecstacy ја демонстрира преку усни во крупен кадар што изведуваат битбокс.

Секако, моделите само отвораат уста и имитираат, додека главната работа ја заврши битбоксерот Феликс Зенгер.