Благ раст на стапката на вработеност во ЕУ во првиот квартал од 2024 година

12

Стапката на вработеност на работниците на возраст од 20 до 64 години во Европската унија беше 75,7 отсто во првиот квартал од 2024 година, што е зголемување за 0,2 процентни поени (п.п.) во споредба со четвртиот квартал од 2023 година.

Оние кои барале работа и биле незадоволни од слабата понуда на пазарот сочинувале 11,2 отсто од работната сила на возраст од 20 до 64 години во првиот квартал од 2024 година, објави европската статистичка служба Еуростат.

Оваа информација доаѓа од податоците за пазарот на трудот во првиот квартал од 2024 година објавени од Евростат.

Помеѓу четвртиот квартал од 2023 година и првиот квартал од 2024 година, стапката на вработеност варираше во земјите на ЕУ.

Хрватска (1,8 п.п.), Словенија (1,3 п.п.) и Бугарија и Грција (и двете 0,9 п.п.) забележаа најголем пораст меѓу 15-те земји на ЕУ каде вработеноста се зголеми. Стапката на вработеност остана стабилна во Италија и Латвија и се намали во десет земји од ЕУ, а најголем пад е забележан во Кипар, Естонија и Литванија (сите -0,5 п.п.).