Буџетскиот дефицит во ЕУ и еврозоната благо се намали во вториот квартал

13

Буџетскиот дефицит во ЕУ и во еврозоната изразен со удел во во БДП е благо намален во вториот квартал благодарение на повисоките приходи, намалената потрошувачка и закрепнувањето на економиите по кризата со коронавирусот, покажа последниот извештај на Евростат.

На ниво на ЕУ, сезонски прилагодениот буџетски дефицит изразен со удел во БДП изнесуваше 1,8 отсто во периодот од април до јуни, што е намалено од 2,3 отсто во првите три месеци од оваа година.

Во еврозоната падна од 2,5 на 2,1 отсто.

Во пролетта минатата година таа беше 5,7 отсто во ЕУ и 6,4 отсто во еврозоната.

Во периодот од април до јуни, буџетските приходи бележат посилен раст од буџетската потрошувачка, а економската активност е забрзана во однос на почетокот на годината.

Споредбата со вториот квартал од минатата година покажува уште поизразено подобрување, кога буџетскиот дефицит изразен со удел во БДП на ниво на ЕУ изнесуваше 5,7 отсто, а во еврозоната 6,4 отсто.

Мерките за ублажување на последиците од пандемијата повторно влијаеле и на приходите и на потрошувачката во периодот од април до јуни, но помалку отколку во претходните квартали, забележуваат статистичарите.

На ниво на ЕУ, сезонски прилагодените буџетски приходи изразени како дел од БДП изнесуваат 46,5 отсто. На почетокот на годината нивното учество во БДП изнесуваше 46,4 отсто.