Досега исплатени вкупно три милијарди денари на депонентите на Еуростандард банка

19

Фондот за осигурување на депозити информира дека по двонеделен период од почетокот на исплатата на обесштетувањето на депонентите на Еуростандард банка АД Скопје во стечај со право на обесштетување, исплатата се одвива одлично и без поголеми пречки во однос кон депонентите.

До денеска се исплатени вкупно три милијарди денари што претставува близу 72% од вкупно дозначените средства од Фондот кон четирите деловни банки преку кои се врши исплата на обесштетување.

Сето ова укажува, како што се наведува, дека исплатата на обесштетувањето се врши со релативно брза динамика и близу три четвртини од средствата на депонентите на Еуростандард банка АД Скопје во стечај со право на обесштетување, се обесштетени.

Обесштетувањето на наследниците според наследни решенија, исто така, се одвива непречено преку Фондот за осигурување на депозити. Наследниците ја доставуваат целокупната документација по електронски пат до Фондот, по што Фондот изготвува потврди за обесштетување на депоненти и врши директна исплата на наследниците од сметката на Фондот.

Фото: Freepik