ЕУ: 2,6 милиони невработени нашле работа во првиот квартал од 2019-та година

10

Меѓу последниот квартал од 2018-та и првиот квартал од 2019-та година, 2,6 милиони невраните лице успеале да си најдат работа, покажува европската статистика.

Во тој период, девет милиони лица останале со статус невработени, додека 3,3 милиони лица станале економски неактивни.

Од оние кои првично беа вработени во последниот квартал од 2018 година, 2,6 милиони станаа невработени во првиот квартал од оваа година, додека четири милион преминаа во економски неактивно население.

Фото: Pixabay