ЕУ и еврозоната во првиот квартал милиметар од стагнација

15

Сезонски прилагодениот бруто-домашен производ (БДП) во 20-члената еврозона порасна за 0,1 отсто во првиот квартал во споредба со претходниот квартал кога стагнираше, објави Евростат.

Во ЕУ БДП порасна за 0,2 отсто, што е за 0,1 процентен поен понизок од прогнозата на Евростат на крајот на април. Во последните три месеци од минатата година е намален за 0,1 отсто.

На годишна основа, активноста во земјите со заедничка европска валута се зголеми на почетокот на годината за само 1,3 отсто, по растот од 1,8 отсто во четвртиот квартал од 2022 година.

Економијата на целата ЕУ порасна за 1,2 отсто, што е за 0,1 процентен поен помал од процените на Евростат во април. На крајот на минатата година е зголемен за 1,7 отсто.

Меѓу земјите со чии податоци располагаше Евростат, најголем раст на активноста во првиот квартал во однос на претходните три месеци забележа Полска, од 3,9 отсто. Следува Португалија со тримесечна стапка на раст од 1,6 отсто. Активноста најскромно порасна во Чешка и Романија, за 0,1 отсто. Во Германија економијата стагнираше. Најголем пад на економската активност на квартално ниво е забележан во Летонија, за три отсто. Следува Ирска со пад на активноста од 2,7 отсто.

Евростат немаше податоци за Хрватска, Естонија, Грција, Луксембург и Малта.

На годишна основа, најголем раст на активноста во првиот квартал, според Евростат, има Шпанија од 3,8 отсто. Следува Кипар со раст на активноста од 3,4 отсто. Активноста најскромно порасна во Латвија и Шведска, за 0,3 отсто, додека стагнираше во Полска. Најголем пад на активноста во однос на првиот квартал од минатата година има Латвија, за 3,6 отсто. Намалена е активноста и во Унгарија, Чешка и Германија – за 1,1 отсто, 0,2 отсто и 0,1 отсто, соодветно.