Еврогрупа: Дигиталното евро треба да биде широко достапно за јавноста

20

Дигиталното евро треба да ја надополнува, а не да ја замени, готовината и треба да гарантира пристап до парите на централната банка за корисниците на еврозоната во време на зголемена дигитализација на плаќањата.

Ова се наведува во најновото соопштение на Еврогрупата за проектот за дигитално евро.

„Дигиталното евро треба да биде безбедно и еластично, да обезбеди високо ниво на приватност, да биде лесно и практично за користење и да биде широко достапно за јавноста, вклучувајќи ги и трошоците за крајните корисници“, се вели во документот објавен во понеделникот.

Во документот се наведува дека Управниот совет на Европската централна банка (ЕЦБ) ќе го разгледа исходот од фазата на истрага во есента 2023 година и врз основа на тоа ќе одлучи дали ќе премине во фазата на имплементација на дигиталното евро.

„Можното издавање на дигиталното евро ќе дојде само во подоцнежна фаза и нужно ќе зависи од законодавниот развој на ЕУ“, се наведува во документот.

Еврогрупата наведува дека за успех на дигиталното евро, неопходно е да се обезбеди и да се одржи довербата на корисниците, „за кои приватноста е клучна димензија и основно право“.

Во исто време, Еврогрупата, исто така, верува дека дизајнот на дигиталното евро треба да биде конзистентен со другите цели на политиката како што се спречување на перење пари, незаконско финансирање, даночно затајување и обезбедување усогласеност со санкциите.

„Може да се следи пристап заснован на ризик за да се овозможи поголема приватност во случај на помалку ризични трансакции, што би можело да обезбеди пошироко усвојување на дигиталното евро кај граѓаните со поголема предност за приватност. Еврогрупата го поддржува истражувањето на офлајн функционалноста која би послужила за поширок опсег на случаи на употреба и исто така ќе придонесе за финансиска вклученост со тоа што ќе им го олесни користењето на граѓаните во различни сценарија“, се наведува во групата.

Треба да се разгледаат соодветни регулаторни мерки, вклучително и доделување статус на легално платежно средство за дигитално евро, за да се обезбеди конзистентност со готовината и да се направат дигиталните пари на централната банка широко достапни за малопродажна употреба од сите крајни корисници во еврозоната, земајќи ги предвид распределбата на трошоците и потребните технологии“.