Европската централна банка продолжи со исто темпо, ги зголеми каматните стапки

20

Европската централна банка одлучи денеска уште еднаш да ги зголеми трите клучни каматни стапки за по 50 базични поени, со прогноза дека инфлацијата ќе остане превисока уште долго време. Како што истакна Управниот совет, ЕЦБ е решена да преземе чекори за што поскоро враќање на инфлацијата на среднорочната цел од два отсто.

Поради зголемената неизвесност, пристапот заснован на податоци што го применува Управниот совет при донесување одлуки за клучните каматни стапки е исклучително важен, а во согласност со кој овие одлуки зависат од неговата проценка на инфлациската перспектива врз основа на новите економски и финансиски податоци. динамиката на базичната инфлација и ефективноста на преносот на монетарната политика.

По денешното зголемување на каматната стапка на операциите за главно рефинансирање, каматните стапки на маргиналната кредитна линија и на депозитната линија од 22 март ќе се зголемат на 3,50 отсто, 3,75 отсто, односно 3,00 отсто, соопшти ЕЦБ.

Управниот совет внимателно ги следи актуелните пазарни тензии и е подготвен да ги преземе неопходните мерки за зачувување на ценовната стабилност и финансиската стабилност во еврозоната. Банкарскиот сектор во еврозоната е отпорен бидејќи има добри капитални и ликвидни позиции. Во секој случај, ЕЦБ има политички инструменти со кои може да ја поддржи ликвидноста на финансискиот систем на еврозоната во случај на потреба и да го зачува непречениот пренос на монетарната политика.

„Новите макроекономски проекции на експертите на ЕЦБ беа завршени на почетокот на март, пред појавата на нови тензии на финансиските пазари. Затоа, од овие тензии произлегува дополнителна неизвесност во однос на оценките за инфлацијата и растот во основното сценарио. Пред најновите движења, вкупниот тренд на инфлација во основното сценарио веќе беше ревидиран надолу, пред се поради помалиот придонес на цените на енергијата во однос на претходните очекувања. Експертите на ЕЦБ сега прогнозираат дека инфлацијата во просек ќе биде 5,3 отсто во 2023 година, 2,9 отсто во 2024 година и 2,1 отсто во 2025 година. Во исто време, основните ценовни притисоци остануваат силни“, се вели во соопштението на ЕЦБ.

Инфлацијата без енергија и храна продолжи да расте во февруари, а експертите на Европската централна банка очекуваат таа да биде просечно 4,6 отсто во 2023 година, што е повисоко од предвиденото во декемвриските проекции.

Основните проекции за растот за 2023 година се ревидирани нагоре до просечна стапка од 1,0 отсто поради пониските цени на енергијата и поголемата отпорност на економијата во тешкото меѓународно опкружување.

Експертите на ЕЦБ очекуваат растот да продолжи да се зголемува и потоа, до стапка од 1,6 отсто во 2024 и 2025 година, што ќе биде поддржано од силниот пазар на труд, зајакнување на довербата и закрепнување на реалните приходи. Сепак, порастот на стапката на раст во 2024 и 2025 година е послаб од предвиденото во проекциите од декември поради заострувањето на монетарната политика, се заклучува во соопштението.