Фондацијата Трајче Мукаетов доделува 39 нови стипендии

2

stipendii-fondacija-alkaloid

Фото: Алкалоид

Фондацијата Трајче Мукаетов и годинава традиционално доделува 39 нови стипендии, и тоа 18 за студенти на Фармацевтскиот и 21 за студенти на Медицинскиот факултет при Универзитетот Св. Кирил и Методиј Скопје, за учебната 2017/2018 година, соопштуваат од компанијата.

Согласно објавениот јавен конкурс, изборот на стипендистите за учебната 2017/2018 година е усвоен од страна на Управниот одбор на Фондацијата, по предложената прелиминарна листа од Kомисиите за распределба на стипендии. Во составот на комисиите влегуваат претставници од Фондацијата, од двата факултети, како и претставници од редовите на студентите.

Стипендијата изнесува 6.500 денари во текот на 12 месеци. Имињата на стипендистите ќе бидат објавени во печатените медиуми, а Извршната канцеларија на Фондацијата ќе ги контактира за потпишување договори за стипендирање.

Согласно програмските политики за поддршка на млади и амбициозни кадри кои своите кариери ги посветиле на македонското здравство и фармација, почнувајќи од учебната 2009/2010 година, Фондацијата Трајче Мукаетов, доделува и еднократна парична награда на првенците на генерациите на Медицинскиот и Фармацевтскиот факултет при УКИМ, во висина од 1.200 евра во денарска противвредност. Годинава, еднократна парична награда ќе добијат: Александра Зафировска и Душко Шалабалија од Фармацевтскиот факултет, со просек 9,75, кои се и досегашни стипендисти на Фондацијата Трајче Мукаетов и Невенка Ридова од Медицинскиот факултет, со просек 9,76.

Почнувајќи од учебната 2007/08 година, Фондацијата стипендира/ше вкупно 418 студенти по фармација и медицина, вклучувајќи ги и новите 39 во учебната 2017/2018. Од нив, 159 студенти по фармација и 129 по медицина се веќе дипломирани. Доколку ги исполнат предвидените услови, на стипендистите им продолжуваат стипендиите и во текот на наредната учебна година.

Од 2009 година до денес, својата кариера во Алкалоид, во одделите на сегментот Фармација ја започнале 63 од стипендираните студенти на Фондацијата.

Фондацијата Трајче Мукаетов е основана со одлука на Управниот одбор на Алкалоид АД Скопје. Фондацијата чиј основач е самата компанија, има за цел стипендирање, донирање и финансирање талентирани доктори и фармацевти, како и финансиска поддршка на проекти од овие две области.

Досегашните проекти претставуваат доказ за остварување на заложбите на Фондацијата за поддршка на фармацијата, медицината и науката, пред сѐ преку поддржување на млади, амбициозни кадри кои својата кариера ја посветиле на овие дејности.

Фондацијата е основана во чест на Трајче Мукаетов, кој на чело на Алкалоид АД Скопје застана во 1985 година, а главно обележје во неговиот мандат е интензивирањето на растот и развојот на компанијата во водечка фармацевтска компанија во регионот. Во контекст на посветеноста и перманентниот развој, овој голем стратег и визионер сметаше дека важен параметар е зголеменото ниво на инвестирање во научни, истражувачки и развојни активности, вложувања кои се неопходни за посакуваниот просперитет.