Heineken знае како да “оживее” запуштено маало

8

reklama

Heineken има идеја како на интересен начин да се оживее запуштено маало.

Преку ова видео, компанијата ги промовира урбаната гордост, креативност и ревитализација.