Хрватска бара од Jugobanka 700 милиони евра

48

Иако Jugobanka веќе три децении во Хрватска не е во можност да управува со своите средства, Трговскиот суд во Сплит бара од банката 700 милиони евра.

Тоа е последниот и најсилниот удар врз српската банка, која треба да ги подмири побарувањата на Хрватска врз основа на стари девизни заштеди на граѓаните.

Jugobanka поднесе најмногу тужби против државата Хрватска за враќање на недвижнини, филијали и одморалишта и неколку против тамошните компании кои земаа кредити и никогаш не ги вратија како бродоградилиштето Трети мај во Ријека. Сè беше решено во корист на хрватската држава, како и на последната – според тужбата на Хрватска против Jugobanka.

Одлуката според која Jugobanka треба да ѝ плати 700 милиони евра евра на Хрватска, е само последната во низата одлуки на штета на една од најголемите српски банки, според Агенцијата за осигурување на депозити на Србија.

Според правните застапници на Jugobanka во стечај, целиот процес бил благо речено, чуден од самиот почеток, од започнување на таканаречен секундарен банкрот до укинување на претходно донесената одлука за презентирање докази и одржување на рочиште, пренесува РТС.

“Ако добиете судска одлука во судски случај во кој не беа презентирани докази, тогаш не можете да го третирате поинаку освен како измислена судска одлука што треба да послужи како еден вид аргумент или нешто што, всушност, ќе покрие неоспорен факт , а тоа е, хрватското судство конфискуваше имот на српски компании во Хрватска“, посочува адвокатот Иван Симиќ, законски застапник на Jugobanka.

Се поставува прашањето од каде Хрватска ќе ги наплаќа побарувањата, имајќи предвид дека Jugobanka веќе нема имот таму со одлуките на хрватските власти.

“Го тужите имотот на Jugobanka, за кој претходно не утврдивте што претставува во самата Хрватска, токму затоа што тој имот е конфискуван и украден неколку пати“, додаде Симиќ.

Што можат да сторат српските институции

Агенцијата за осигурување на депозити, која е стечаен управник на банките во стечај, вели дека тие ќе продолжат да ги преземаат сите достапни правни активности со цел да ги заштитат имотот и имотните права на Jugobanka во Хрватска.

Во овој случај, Агенцијата и Jugobanka  имаат на располагање вонредни правни лекови – барање за ревизија и уставна жалба што ќе бидат поднесени во законскиот рок, а во случај на неповолен исход на овие постапки, постапката ќе биде покрената пред Европскиот Суд за човекови права во Стразбур.

Фото: Freepik