Хрватска: Крајниот рок за промена на куните во евро е 1 јануари 2024 година

21

Хрватската народна банка (ЦНБ) денеска соопшти дека рокот за размена на куни во евра во филијалите на банките, Хрватска пошта и ФИНА истекува на 1 јануари следната година.

Замената на куни во евра од следната година ќе биде можна само во ЦНБ, која, како што се наведува, трајно ќе менува банкноти од куни, додека монетите ќе може да се менуваат во рок од три години од датумот на воведување на еврото, т.е. најдоцна до 31 јануари 2025 година.години.

Хрватската централна банка наведува дека по повлекувањето, монетите куни се чуваат во објект во хрватската касарна до истекот на тригодишниот период за размена. Банкнотите куни, пак, паралелно со нивното повлекување од оптек, се чуваат во трезорите на ЦНБ и сукцесивно ќе се уништуваат на системите за обработка на банкнотите и секој препарат ќе се брои.