Хрватскиот јавен долг зголемен за 4,3 милијарди евра за една година

24

Според најновите податоци на Хрватската народна банка (ХНБ), јавниот долг во април изнесува 337 милијарди куни (44,94 милијарди евра) и е за 2,8 милијарди куни (0,8 проценти) помал отколку во претходниот месец.

На годишно ниво, во споредба со крајот на април 2020 година, јавниот долг беше повисок за 32,7 милијарди куни (+10,7 проценти). Годишното зголемување на долгот е главно резултат на растот на меѓународната компонента на долгот, чие салдо во првите четири месеци од оваа година се зголеми за 13,5 милијарди куни (+12,8 проценти) во споредба со крајот на 2020 година, и за 17,7 милијарди куни (+17,4 проценти) во минатата година, пренесе Seebiz.eu.

Во структурата на долгот доминираат долгорочни должнички инструменти, така што на крајот на март 2021 година, најголемото учество во тој долг им припаѓа на обврзниците (65,7 проценти), потоа следат долгорочните заеми (30,5 проценти), а последните се краткорочни кредити и обврзници (заедно 5,8 проценти).

На крајот на април оваа година, краткорочниот долг беше повисок за 7,3 милијарди куни (+59,9 проценти) во споредба со крајот на април 2020 година, а долгорочниот долг се зголеми за 27,3 милијарди куни во истиот период. (+9,34 проценти).

Силниот раст на јавниот долг во првите четири месеци е резултат на зголемените финансиски потреби поради зголемената потреба за посилни фискални стимулации за економијата, но и зголемените расходи за плати и пензии.

Со очекуваното закрепнување на економијата и резултатите од средниот дел на туристичката сезона, опсегот на јавниот долг во однос на БДП оваа година треба да се намали на околу 87,5 проценти, очекува ХНБ.

Проекциите на Владата на Хрватска, објавени во последната ревизија на буџетот, се малку пооптимистички и, во согласност со очекуваното забрзување на економските активности, предвидуваат пад на јавниот долг и БДП на ниво од 86,6 проценти оваа година.