И во услови на криза финансискиот систем остана стабилен

11

Претставници на сите членки на Македонската банкарска асоцијација, банките, штедилниците, Клириншката куќа и Македонското кредитно биро денеска се сретнаа со министерот за финансии, Фатмир Бесими.

Бесими истакна дека банкарскиот сектор и финансиската стабилност на истиот е од исклучителна важност за развојот на економијата преку поддршка на домаќинствата и корпоративниот сектор и тоа преку полесен пристап за кредитирање, депозити и други финансиски услуги.

Тој посочи и дека е добро што во услови на криза финансискиот систем остана стабилен.

“Нашиот банкарски сектор покажа уште еднаш дека е резистентен.  Адекватноста на капиталот изнесува 17%. Ликвидната актива изнесува 30% во однос на вкупната актива и ниско учество на лошите кредити од 4,7%, како и остварена добивка во првата половина од годината, која што е природен извор на нов капитал, банкарскиот систем е доволно силен да апсорбира евентуални загуби предизвикани од кризата“, рече Бесими.

Претседателката на Македонската банкарска асоцијација, д-р Маја Стевкова – Штериева, се осврна на реализираните и тековните активности на асоцијацијата од почетокот на ковид – кризата до денес.

“Банкарскиот систем во секој момент може да одговори на потребите на граѓаните и компаниите, преку квалитетна и соодветна кредитна поддршка и клучно – преку безбедност за нивните депозити. Тоа се темели на стабилноста и сигурноста на банките, штедилниците и банкарскиот систем“, истакна Стевкова-Штериева.