ИБМ го промовира најмоќниот квантен компјутер

44

IBM објави дека го лансирале најмоќниот квантен компјутер по име Osprey, машина која има 433 кјубити, три пати повеќе отколку што компјутерот Eagle објави минатата година.

Бројот на кјубити или квантни битови ја одредува моќноста на компјутерите од типот што се користи во квантната механика, иако различни компании имаат различни тврдења за моќта на нивните кјубити, бидејќи тие можат да се создадат со различни методи.

Од квантните компјутери се очекува еден ден да извршат некои пресметки милион пати побрзо од најмоќните компјутери на денешницата. Дарио Гил, директорот за истражување на IBM, рече дека компанијата е на пат да лансира компјутер со повеќе од 1.000 кјубити.

„Додека ги поместуваме границите на чипот Osprey што го најавуваме, ако го погледнете, тој е веќе многу голем. Следната година, 1000-те ќе бидат многу големи“, рече тој. „Значи, после тоа ја дизајниравме целата архитектура за квантно пресметување врз основа на модуларност“, нагласи тој.

IBM својот модуларен систем го нарекува Quantum System Two.

„Квантен систем два е првиот вистински модуларен систем за квантно пресметување за да можете да продолжите да го проширувате на поголеми и поголеми системи со текот на времето“, изјави Гил пред IBM Quantum Summit оваа недела. „Модуларноста значи дека самите чипови ќе мора да бидат меѓусебно поврзани.

IBM има за цел да го има тој систем достапен до крајот на следната година и да ги претставува градежните блокови за „квантно-центричен суперкомпјутер“ со поврзување на повеќе системи Quantum System Two. IBM рече дека со поврзување на овие три системи, може да изгради систем со најмногу 16632 кјубити.

IBM има над 20 квантни компјутери ширум светот, а клиентите можат да пристапат до нив преку облак.