Ifo:Германските компании повнимателни во однос на плановите за вработување

14

Во февруари, германските компании беа малку повнимателни во однос на плановите за вработување, според минхенскиот институт Ifo. Индикаторот за вработеност пресметан од институтот падна од 100,1 поени во јануари на 99,4 поени во февруари.
Истовремено, Институтот предупредува дека се уште има недостиг од висококвалификувана работна сила.

Во февруари тие беа нешто повоздржани во производството, иако производителите на машини и опрема продолжија да ангажираат нови работници. Биле вработени и кај фирми од електро и електронската индустрија.

Во енергетски интензивните индустрии како хемикалиите, ситуацијата беше тешка овој месец, според Иф.

Незначително е намалена и подготвеноста на работодавачите во услужните дејности, со исклучок на туризмот и сместувањето. Се зголемува бројот на слободни работни места во овие две.

Во февруари, пак, работодавачите во трговијата и градежништвото се уште не беа подготвени за вработување.

Фото: Pixabay