Инфлацијата во ЕУ забави во април

10

Растот на цените во ЕУ забави во април, објави во средата Евростат, потврдувајќи ја истовремено проценката која покажува мало забрзување на инфлацијата во еврозоната.
Инфлацијата во еврозоната, изразена со усогласениот индекс на потрошувачки цени (HICP), во април изнесува седум отсто, покажаа пресметките на Евростат.

Во март цените во областа на примена на заедничката европска валута пораснаа за 6,9 отсто.

На ниво на ЕУ, индексот бележи пораст на потрошувачките цени во април за 8,1 отсто во однос на истиот месец лани, по растот од 8,3 отсто во март.

На месечно ниво, потрошувачките цени се зголемија во двете области за 0,6 отсто, по растот од 0,9 отсто во март.

Малото забрзување на инфлацијата во еврозоната го одразува повторениот раст на цените на енергенсите, за 2,4 отсто во однос на април минатата година. Во март неговите цени се пониски за 0,9 отсто во однос на истиот месец лани.

Меѓу земјите од ЕУ кои не се дел од еврозоната, Унгарија имаше највисока стапка на инфлација во април, од 24,5 отсто. Двоцифрен раст на цените е забележан во Полска и Чешка, од 14,0 и 14,3 отсто, соодветно.

Во еврозоната највисока стапка на инфлација забележа Летонија од 15,0 отсто, а потоа Словачка со 14,0 отсто.