Intel работи на нов чип со LTE за мобилни платформи

25

Intel планира да пушти dual-core мобилна платформа Medfield со поддршка за комуникации 4G LTE. Моделот ќе биде готов до крајот на годината, а SoC одлуката (систем на еден чип) се очекува во 2013 година.
Во моментов Medfield наоѓа ограничена употреба во Smartphones. Само неколку уреди стојат на оваа платформа, а меѓу нив е новиот RAZR i на Motorola, работи под контрола на Android 4.0 Ice Cream Sandwich.
Според пазарните набљудувачи, слабата пенетрација на Medfield се должи на недостатокот на поддршка на современи комуникациски стандарди како LTE, како и на сложената адаптација на одредени апликации за x86-архитектура.
Intel планира да го реши и проблемот со продуктивноста на Medfield. Сегашните чипови имаат само по едно јадро, додека производителите на ARM решенија веќе нудат четири процесори. Се очекува наскоро Intel dual-core да го пушти Medfield со функција Hyper-Threading, која му овозможува на секое јадро да обработува два програмски потокот.