Интересни факти за работата (2)

4

Уште едно дополнување на интересните факти за работата што имавте можност да ги прочитате во првиот дел.

alphabets-2306479_960_720

Фото: Pixabay

Луѓето на секои 4,1 минути поминуваат по една минута онлајн на социјалните мрежи и блогови.

80% од работните места се добиваат преку вмрежување.

Секоја личност има најмалку четири од осум видови на интелигенција (музичка, телесно – кинестетичка, натуралистичка, интерперсонална, интраперсонална, вербално – јазична, логичко – математичка, просторна) и сите се развиваат со нивното користење на работа.

40% од напуштање на работното место се должи на стрес.

Секогаш фаќајте забелешки за време на состаноците. Човекот е способен да запомни само 5% од тоа што е кажано.

Кога размислуваме, користиме само 35% од нашиот мозок.

Бизнисите, чии сопственици се жени, вработуваат 35% повеќе луѓе отколку сите компании од Fortune 500.

Сè повеќе луѓе работат од дома, односно една петтина од вкупниот број на вработени. Во иднина, таа бројка се очекува да достигне 63%.