Избришан Либерти од Листата на набљудување на Берза

7

Од денеска (26.01.2021 година), Берзата изврши бришење на издавачот Либерти АД Скопје од Листата за набљудување што се објавува на веб страница на Берзата, поради тоа што е завршена јавната понуда за преземање на друштвото од страна на преземачот Либерти Холдко Галати & Скопје Лимитед од Лондон, Обединето Кралство.

Либерти АД Скопје беше внесена на 11.11.2020 година на Листата на набљудување согласно 61-а од Правилата за котација, поради објавена јавна понуда за преземање на друштвото од страна на Либерти Холдко Галати & Скопје Лимитед од Лондон, Обединето Кралство.