понеделник, 26 јули, 2021
Почетна Финансии

Финансии

Акциите на Комерцијална банка беа најтргувани на официјалниот пазар на Македонска берза во првото полугодие од 2021-ва година.
Индиската централна банка му забрани на Mastercard на неодредено време да издава нови дебитни или кредитни картички на домашни купувачи.
Вкупните приходи од продажба, заклучно 30-ти јуни оваа година, достигнаа ниво од 229.575.000 денари, од кои на домашен пазар отпаѓаат 112.543.000 денари, а поголемиот дел од 117.032.000 денари е остварен на пазари во странство.
Поголемата вклученост на жените во банкарскиот сектор и воопшто во сите општествени сегменти, носи бројни економски придобивки за целото општество. Истражувањата за централнобанкарската заедница упатуваат дека поголемото учество на жените во телата за одлучување за монетарната политика значи и поголемо ниво на ценовна стабилност, посочи гувернерката на Народната банка,...
Кризната програма за купување обврзници во пандемија на ЕЦБ, во вредност од 1.850 милијарди евра, останува на сила барем до март следната година.
Земјите би можеле да оданочат една четвртина од добивката на големите мултинационални компании.
На крајот на јуни, официјалните девизни резерви изнесуваат 4.031.100.000 евра и во однос на претходниот месец бележат зголемување за 11,3 милиони евра.
Прометот на Македонска берза во јуни достигна вредност од 1.549.452.344 денари, што е скок од 227,67% во споредба со претходниот месец.
Во првиот квартал од 2021 година, домашниот банкарски систем оствари повисока добивка од работењето, во споредба со истиот период од претходната година.
Предложената минимална глобална стапка на оданочување на компаниите од најмалку 15%, којашто би требало да ја ограничи даночната конкуренција и да овозможи заштита од даночни оази.
Плаќањата со платежните картички од страна на граѓаните во трговијата во земјата, во првиот квартал од 2021 година, забележаа значителен годишен раст кај вредноста и бројот на остварените трансакции од 36% и 28%, соодветно, што во значителен дел се должи на условите наметнати од пандемијата, покажуваат податоците на Народна...
Над 399.000 корисници на апликацијата МојДДВ и исплатени 2.238.340.844 денари.
Од февруари оваа година, кога било најавено вклучување во индексот, забележан бил значаен пораст на прометот на секундарниот пазар.
Почнувајќи од 01.07.2021 година на Официјалниот пазар на подсегментот Берзанска котација ќе бидат примени на котација државни обврзници.
На крајот на првиот квартал од 2021 година, нето надворешниот долг изнесува 3.297.000.000 евра и забележа квартално намалување за 95 милиони евра.
Акционерското собрание на Стопанска банка АД Скопје донесе одлука за пренамена на задржаната добивка за инвестирање во добивка расположлива за распределба на акционерите.
Просечната каматна стапка на вкупните кредити во мај 2021 година изнесува 4,56%, со што продолжи нејзиниот тренд на месечно и годишно намалување, од 0,02 процентни поени (п.п.) и 0,27 п.п., соодветно.
Електронско тргување преку Интернет (eTrader), што им е достапен на инвеститорите преку нивните брокери и којшто овозможува далечинско тргување на Берзата, да продолжи да се користи бесплатно до 30.09.2021 година.
Стопанска банка АД Скопје ќе изврши исплата на дивиденда на приоритетни акции за 2020 година во вкупен износ од 1.364.664 денари.
Минатата година и во првите месеци од оваа година, кредитите растат со стапка од околу 6%.
Загрепска берза има намера да стекне 276 акции, односно 9,89% од акциите на Македонска берза АД Скопје со што процентуалното учество би се зголемило од 5,30% на 15,19% од акциите на берзата.
Заедничките предизвици на високото образование и стопанство ќе бидат адекватноста на кадрите со побарувачката на пазарот на труд и поголема инклузија на експертизата на високо научните институции.
Податоците укажуваат дека машката популација има полесен пристап до финансиите.