Изгледа невозможно сè додека не заврши

26

“Изгледа невозможно сè додека не заврши“ е дел од ризницата мудри мисли што во свое време ги кажал Нелсон Мандела.

Меѓу неговите мудри изреки се и:

Парите нема да создадат успех, но создавањето слобода ќе успее

Образованието е најмоќното оружје што може да го употребите за да го промените светот

Луѓето кои преземаат голем ризик мора да очекуваат дека често ќе поднесуваат тешки последици

Научив дека храброста не е отсуство од страв, туку способност да се совлада

Фото: Pixabay