Јавниот повик за признанието Успешни млади отворен до 18 септември

2

Јавниот повик за доставување пријави за признанието Успешни млади за 2019 година, што го доделува Претседателот на Република Северна Македонија е отворен до 18 септември 2020 година.

Признанието се доделува како поттик на научноистражувачката мисла и уметничката работа на младите, за резултати постигнати во текот на 2019 година, во осум категории:

  1. Најдобар/а  млад/а научник/чка во општествените науки;
  2. Најдобар/а млад/а научник/чка во хуманистичките науки;
  3. Најдобар/а млад/а научник/чка во природно-математичките и техничките науки;
  4. Најдобар/а  млад/а  научник/чка во медицинските науки;
  5. Најдобар/а млад/а иноватор/ка;
  6. Млад талент (за ученици и ученички од средните училишта);
  7. Признание за постигнат особен успех и за афирмација на инклузијата (за млади со попреченост);
  8. Најдобар/а млад/а уметник/чка.

Јавниот повик ги опфаќа сите лица што заклучно со 2019 година навршуваат 35 години, а кои постигнале значајни резултати во соодветната категорија, освен за шестата категорија (млад талент) за која можат да се пријават само ученици и ученички од средните училишта.

Јавниот повик во кој детално се наведени условите и начинот за доставување на пријавите е достапен на веб-страницата на Претседателот на Република Северна Македонија на:

–         македонски јазик https://pretsedatel.mk/uspesnimladi2019/

–         албански јазик https://pretsedatel.mk/al/te-rinj-te-suksesshem-2019/

–         англиски јазик https://pretsedatel.mk/en/public-call-for-submission-of-applications-for-the-recognition-successful-youth-for-2019/

Препознавајќи ги социо-економските предуслови на поединците како значаен фактор во пристапот и можностите за образование и професионален напредок, со овој повик особено се охрабруваат сите млади кои припаѓаат на ранливи категории да поднесат апликации за признанието Успешни млади.