Капитал банка со известување за корисниците на електронско банкарство за правни лица

5

Капитал банка АД Скопје.ги известува корисниците дека можат да се приклучат кон користење на новото функционално и модерно електронско банкарство на банката.

Новото електронско банкарство ќе овозможи подобар преглед во состојбите на сметките и полесен начин за припрема и достава на налози за плаќање до Банката. Услугата е достапна преку следниот линк: https://ebank.capitalbank.com.mk/Corporate

На истиот линк се наоѓаат Корисничкото упатство и Техничко упатството за користење на услугата.

За евентуални забелешки или потреба од техничка поддршка како и за дополнителни информации обратете се на следните телефонски броеви:02/3 102 543; 3 102 542 или 3 102 541 или на следната е-маил адреса: ebank@capitalbank.com.mk