КБ Прво пензиско друштво АД Скопје добитник на две награди

25

kb

На Третата годишна конференција на пензиски фондови од Централна и Источна Европа (CEE Pension funds Conference & Awards 2016) во Прага, Република Чешка, одржана на 08.03.2016 година, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје доби две престижни награди Најдобар пензиски фонд во Централна и Источна Европа 2016 и Најдобра долгорочна инвестициска стратегија во организација на Fleming.

Наградите претставуваат уште една потврда за успешноста на реформираниот пензиски систем во Република Македонија и професионалната работа на Друшвото во изминатите десет години. Во конкуренција на пензиски фондови од Чешка, Латвија, Естонија, Хрватска, Босна и Херцеговина итн., гласано од 12 независни судии, КБ Прво пензиско друштво АД Скопје го освои првото место во две категории. Oвие награди Друштвото ги посветува на сите членови на фондот.

Друштвото, со ова уште еднаш докажа дека ги постави темелите на една успешна приказна, која ветува дека ќе продоложи да ја гради и во иднина.