Кои особини ги има успешниот менаџер

176

Покрај износот на плата и условите за работа, не е тајна дека на работникот влијае и однесувањето на претпоставениот (шеф, менаџер).

Добар тренер

На вработените им треба и ценат менаџер кој е подготвен да одвои време за пренесување на своето знаење и знае како да го мотивира својот тм. Не постојат вработени кои не е потребно да се водат и насочуваат, без разлика дали станува збор за искусен и докажен работник или приправник. Секој менаџер е потребно да даде фидбек и совети за работата која ја извршуваат.

Ги цени и им верува на вработените

Преголемото преоптоварување со ситници и постојано следење на работата на вработените, може да биде контрапродуктивно.

Продуктивен е и ориентиран кон резултати

Никој не сака да работи за мрзлив шеф. Факт е. Ние сакаме да бидеме дел од тим што остварува успех во деловно работење и тешко е да ги постигнеме ако нашиот лидер не не води од нас на пример. Ако сакате да извлечете максимум од вашиот тим, завратете  ги ракавите и станете на работа!

Добар комуникатор и слушател

Ефикасно комуницирање е една од основните особини на квалитетен менаџер. Мора јасно и прецизно да прецизирате што сакате да постигнете. Кога ги слушате вработените луѓето се чувствуваат ценето и почитувано.

Има јасен вид / стратегија за неговиот тим

Во ред, јасно им објаснивте на своите вработени што се очекува од нив и кои се нивните индивидуални задачи, сепак, сè уште има простор за напредок и развој на посилна врска со целите на компанијата. Објаснете им како нивната работа се вклопува во “поголема слика“ и зошто секоја личност е важен елемент во механизмот.

Фото:Pixabay