Македонски Телеком прокнижи добивка од 692,8 милиони денари

15
Closeup of office wired telephone

Македонски Телеком во првите шест месеци од оваа година евидентираше добивка од 692.844.000 денари, покажува билансот на успех објавен на Македонска берза.

Во периодот јануари – јуни лани, добивката на телекомуникациската компанија беше на ниво од 880.788.000 денари.

“Нето добивката за првите шест месеци од 2020 година е намалена за 21,3% во споредба со истиот период од претходната година и изнесува 692.844.000 денари. Доколку се исклучи трошокот за отпремнини на вработените во првите шест месеци од 2020 година, нето добивката бележи намалување од 15% во споредба со истиот период од минатата година“, стои во Образложението за работата на Македонски Телеком.

Вкупните приходи од продажба, заклучно 30-ти јуни оваа година, изнесуваа 5.177.613.000 денари, од кои на домашен пазар отпаѓаат 4.974.827.000 денари, а остатокот од 202.786.000 денари е остварен на пазари во странство.

“Македонски Телеком како и другите компании во земјата и глобално во светот е импактирана од состојбата со Ковид-19. Негативното влијание на актуелните резултати е воглавно во припејд сегментот и роаминг услугите и истото се очекува да продолжи и во следните месеци“, стои во Образложението.

Фото: Freepik