Метаверзум – бизнис со неверојатен раст

64

Пазарот за се што е поврзано со таканаречениот метауниверзум ќе биде еден од најбрзо растечките бизниси во светот во следните неколку години. Кога ќе се земат предвид сите ниши поврзани со изградбата на метапросторот – хардвер, софтвер, платформи, финансиски услуги итн. – пазарот се проценува на 61,8 милијарди американски долари до 2022 година и ќе се зголеми на 426,9 милијарди долари во петте години до 2027 година. Ова прави просечна годишна стапка на раст од 47,2% за прогнозираниот период, според Markets and Markets.

Ваквиот раст е сон за повеќето индустрии ширум светот. Главниот фактор што го стимулира растот ќе биде достапноста на уредите на клиентите за интеракција со метапросторот – VR уреди од различни видови. Нивното пласирање по пристапни цени за големите пазари како Кина и Индија ќе ги направи достапни за масите.

Дури и сега, електронските компании нудат XR уреди како бесплатен подарок кога купуваат електронски уреди како телевизори, монитори за игри и конзоли за игри. Стимул за пазарот ќе биде зголемената побарувачка за уреди како што се VR слушалки, MR слушалки, HUD, HMD, паметни очила, паметни шлемови во медиумската и забавната индустрија.

Општо земено, хардверот ќе биде сегментот што ќе има најголем удел на пазарот од сите ниши во бизнисот со метаверзумот. Софтверот е нераскинливо поврзан со хардверот, но на почетокот ќе има поголем развој и динамика на полето на системите за 3D визуелизација, децентрализирано складирање податоци, 3D камери и друго.

Од аспект на животните активности кои најбрзо и најуспешно ќе нурнат во метапросторот, аналитичарите очекуваат дека тоа ќе се случи со спортот, забавата, медицината, образованието, рекламирањето.

Развиениот софтвер ќе има директно влијание врз реконструкцијата на 3G, создавањето реални простори со природен изглед, управувањето со деталите како што се длабочината, бојата, интензитетот и друго.

Фотограметрискиот софтвер во комбинација со комплети за фотоапарати, компјутерски модули, сензори ќе играат клучна улога. Способноста на овие системи да обработуваат „сараунд видео“ ќе биде клучна за перцепцијата на метапросторот.