Најголеми извори на електрична енергија по земји во Европа

54

Снабдувањето со електрична енергија стана од витално значење за речиси секоја европска нација во текот на изминатата година, бидејќи регионот се оддалечува од зависноста од рускиот увоз на гориво.

Додека многу земји напредуваат во енергетската транзиција од фосилните горива, речиси половина од европските земји сè уште зависат од нив како примарен извор на производство на електрична енергија.

Графиката на Visual Capitalist ги прикажува европските земји според нивниот најголем извор на производство на електрична енергија, користејќи податоци од мапите за електрична енергија на Меѓународната агенција за енергетика (IEA), заедно со преглед на вкупното производство на електрична енергија во ЕУ по извор во 2021 година.

Европа постојано преминува кон обновливи извори на енергија за производство на електрична енергија, постигнувајќи значителен напредок во изминатата деценија. Во 2011 година, фосилните горива (нафта, природен гас и јаглен) учествуваа со 49% од производството на електрична енергија во ЕУ, додека обновливите извори на енергија учествуваа со само 18%. Една деценија подоцна, обновливите извори на енергија се приближуваат до нивото на фосилни горива, при што обновливите извори сочинуваат 32% од производството на електрична енергија во ЕУ во споредба со 36% од фосилните горива во 2021 година.

Фото: Print screen Visual Capitalist